Splošni pogoji | Pameten nakup

Splošni pogoji

Splošni pogoji

Nakup je možen le v kolikor kupec pred oddajo naročila potrdi, da sprejema splošne pogoje poslovanja objavljene na tej strani in druge objavljene pogoje ter spremembe, ki jih bo upravitelj objavil na teh straneh. Top izbira d.o.o. in kupec medsebojne obveznosti urejajo s temi splošnimi pogoji in Zakonom o varstvu potrošnikov.

PODATKI O STRANEH

Pridržujemo si pravico do vsebinskih in drugih sprememb. Kljub nenehni skrbi za ažurnost in pravilnost objavljenih gradiv, so vsebinske napake spletne strani možne in zanje ne prevzemamo odgovornosti, trudimo se zagotoviti kar najboljše fotografije prodajanih artiklov, a je kljub temu potrebno fotografije jemati kot simbolične.

KODEKS PO ZEPT

Top izbira d.o.o. posluje v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.

STVARNA NAPAKA

Postopek uveljavljanja stvarne napake:

37čl. ZVPot:

– Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za

stvarne napake svoje izpolnitve.

– Napaka je stvarna:

– 1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;

– 2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje,
ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

– 3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma
predpisane;

– 4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

– Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in
ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na
blagu samem.

– Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

– 37.a člen

– Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

– Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

– Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

– 37.b člen

– Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.
– Če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je
bila stvar izročena.
– Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

– 37.c člen
– Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:
– odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali – blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali – vrne plačani znesek.
– V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.
– Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

GARANCIJA

16. člen

Za blago, za katero je izdana garancija, mora prodajalec ob sklenitvi prodajne pogodbe potrošniku izročiti garancijski list dajalca garancije. Garancijski list oz. račun mora vsebovati naslednje podatke:

– firmo in sedež dajalca garancije;
– firmo in sedež prodajalca, razen če ta ni hkrati dajalec garancije;
– datum izročitve blaga;
– podatke, ki identificirajo blago;
– izjavo dajalca garancije, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku;
– ozemeljsko območje veljavnosti garancije;
– trajanje garancijskega roka;
– za blago, za katero je izdaja garancije obvezna, čas po preteku garancijskega roka, v katerem dajalec garancije zagotavlja potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate;
– opozorilo, da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

člen Garancija dajalca garancije pravno zavezuje pod pogoji, določenimi v garancijskem listu in oglaševalskem sporočilu.

Garancijski rok je 1 leto oz prejetega računa.

ODSTOP OD POGODBE

V skladu z zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) lahko stranka v 14-ih dneh od prevzema izdelka podjetju sporoči, (na kontaktni e-naslov: info@pametennakup.si ali telefon 031 609 390) da odstopa od pogodbe ali naročila , ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga (strošek poštnine plača kupec). Blago mora potrošnik vrniti prodajalcu najkasneje v 14 dneh po sporočilu o odstopu. Priporočamo, da nas pred vračilom obvestite na elektronski naslov ali nas pokličite na telefonsko številko, da se dogovorimo o najboljšem načinu vračila.
Opis pravice do odstopa od pogodbe skladno s 43. Č členom oziroma obvestilo, če te pravice nima-v primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Podjetje lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila da je blago poslal nazaj. Razen če podjetje nudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Odstop od pogodbe ne pride v poštev v naslednjih primerih:
– če je blago poškodovano, umazano ali pa so vidni sledovi uporabe (fizične poškodbe, stik s tekočino),
– v kolikor aparat ali programska oprema vsebuje uporabnikove podatke, slike, nastavitve,
– v kolikor je uničena, umazana ali manjkajoča dodatna oprema, navodila, pripadajoča programska oprema (ali pa je prelomljen varnostni pečat), garancijski list.

obrazec odstop od pogodbe: http://www.pisrs.si/Pis.web/npbDocPdf?idPredpisa=PRAV11915&type=pdf

V skladu z zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) lahko stranka v 14-ih dneh od prevzema izdelka podjetju sporoči, (na kontaktni e-naslov: rook.tomazic@gmail.com ali na tel. Št. 031 609 390)

DOSTOP DO INFORMACIJ

Ponudnik potrjuje, da bo priskrbel naslednje informacije.

Identifikacija podjetja (ime in sedež podjetja ter št. registra), podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta in telefon); dobavljivost artiklov (vsak artikel ki je na spletnem mestu, je dostopen v 6-12 dneh, če izdelka ni na zalogi ali pa 1-3 dneh, če je izdelek na zalogi); pogoje dostave artiklov ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave); vse cene so jasno in nedvoumno določene in razvidno je prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza; način plačila in dostave; časovno veljavnost ponudbe; časovni rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe. Poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo artikla, pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

POŠTNINA

Transport pošiljk nam omogoča pošta Slovenije. Poštnina znaša 2,90€,  razen v določenih primerih, če nudimo brezplačno poštnino.

NAČINI PLAČILA

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

1. nakazilom na naš TRR račun Top izbira d.o.o.,
2. z odkupnino preko Pošte Slovenije
3. po ponudbi/predračunu

CENE

Cene veljajo v trenutku. Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi primerih plačila. Trudimo se, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, vseeno se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo. Nakup je potrjen, ko kupec dobi po elektronski pošti potrdilo o nakupu.

PRITOŽBE IN SPORI

Spoštujemo zakonodajo potrošnikov in kupcu nuditi maksimalno podporo v primeru nesoglasji ali pritožb. Postopek pritožb je zaupen, v primeru da se stranka želi pritožiti to lahko stori na mail(info@pametennakup.si) ali na telefonsko številko 031 609 390. Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Nakup je možen na spletni strani pameten-nakup.si po vsej Sloveniji. V primeru spora je potrošnikom na voljo platforma za razreševanje sporov na spletni strani »SRPS«  (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL).

NAGRADNE IGRE

Odgovorna pravna oseba Top izbira D.o.o. vodi kompletne nagradne igre, ki jih izvaja na facebook strani po imenom Pameten nakup.si. Čas nagradne igre, pogoji, nagrada in ostale informacije so vedno na voljo v opisu objave nagradne igre. Za nedelovanje socialnega omrežja ne odgovarjamo, prav tako pa tudi ne odgovarjamo za spore v zvezi z nagrado med ižrebanci in ne izžrebanci. V spletnih nagradnih igrah lahko sodeluje vsak, ki ima več kot 18 let. Nagrade vedno znašajo manj kot 42€ možnost zamenjave za gotovino ni! Pridržujemo si pravico spreminjanja pravil igre, če le to zahtevajo tehnične težave ali vzroki na strani. V kolikor, do le teh pride, bodo objavljene na facebook strani “Pameten nakup.si “.  Vsaka nagradna igra ima drugačne pogoje, ki jih mora vsak kandidat upoštevat, v kolikor želi sodelovati v nagradnem žrebanju.  Izročitev nagrade poteka tako, da mi kontaktriamo izžrebanca in mu v roku 10 dneh pošljemo nagrado na dogovorjen naslov. Sodelovanje v nagradni igri NI pogojeno z nakupom.